Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 16

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Gweithredu i atal hunanladdiad, yn cynnwys hunanladdiad trwy hunan-niweidio yn y ddalfa, trwy:

(a) daclo achosion sylfaenol hunanladdiad a hunan-niweidio, gwella nodi unigolion dan risg, a rheoli strategaethau atal.

(b) hyfforddi swyddogion carchardai i atal hunanladdiad a hunan-niweidio.

(c) darparu cefnogaeth iechyd meddwl ac arall i garcharorion.

(d) taclo bwlio yn y ddalfa.

(e) sicrhau yr ymchwilir i achosion o hunanladdiad a hunan-niweidio.

(f) ystyried adroddiad Adolygiad Harris a gweithredu ei argymhellion.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The State party should take robust measures to prevent self-inflicted deaths (suicides), including suicides and self-harm in custody, inter alia by:

(a) Studying and addressing the root causes of the problem, continuing to improve the identification of persons at risk of suicide and self-harm, and operating effective early prevention strategies and programmes.

(b) Providing adequate training to prison officials on prevention of suicide and self-harm.

(c) Ensuring adequate protection of prisoners and appropriate mental health and other support services for them.

(d) Combating bullying in custody facilities effectively.

(e) Ensuring that cases of suicide and self-harm are independently and thoroughly investigated and that lessons are learned.

(f) Giving due consideration to the Harris Review report and to implementing its recommendations.

Dyddiad archwiliad y CU

16/08/2015

Rhif erthygl y CU

2 (implementation at the national level), 6 (right to life), 7 (freedom from torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment), 9 (liberty and security), 10 (treatment of people deprived of liberty), 24 (rights of the child)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019