Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.158

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Gwneud mwy i leihau’r boblogaeth mewn carchardai, tra’n gwella diogelwch carcharorion.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Take concrete measures to reduce the current and future prison population, as well as to improve prisoner safety (Serbia).

Dyddiad archwiliad y CU

04/09/2019

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022