Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 22

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

(a) Sicrhau bod unrhyw derfynau ar warantau o dreial teg ar gyfer rhesymau diogelwch cenedlaethol (fel gwrandawiadau llys a gynhelir heb i’r parti anllywodraethol fod yn bresennol) yn unol â’r ICCPR. Ni ddylent atal atebolrwydd y wladwriaeth, na hawl y dioddefwr i dreial teg ac unioniad effeithiol.

(b) Adolygu’r prawf ar gyfer camwedd i sicrhau ei fod yn unol â’r ICCPR.

(c) Sicrhau nad yw diwygiadau cymorth cyfreithiol yn mynd yn groes i hawl pobl i gyflwyno achos cyfreithiol. Adolygu cyfyngiadau ar gymorth cyfreithiol, mynd i’r afael â phroblemau yn y cynllun cyllido eithriadol, ac adolygu’r angen am y prawf preswylio.

(d) Lleihau’r oedi yn y system cyfiawnder troseddol yng Ngogledd Iwerddon, gan gynnwys trwy gyflwyno terfynau ar yr amser a dreulir yn y ddalfa.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The State party should:

(a) Ensure that any restrictions or limitations on fair trial guarantees that are based on national security grounds, including the use of closed material procedures, are fully compliant with its obligations under the Covenant, and particularly that the use of closed material procedures in cases involving serious human rights violations does not create obstacles to the establishing of State responsibility and accountability or compromise the right of victims to a fair trial and an effective remedy.

(b) Review the new test for miscarriage of justice with a view to ensuring its compatibility with article 14 (6) of the Covenant.

Dyddiad archwiliad y CU

16/08/2015

Rhif erthygl y CU

2 (implementation at the national level), 14 (access to justice and fair trial rights)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019