Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 55

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r Llywodraeth:

(a) Sicrhau yr hysbysir awdurdodau diogelu plant pan fydd rhiant yn cael ei garcharu, er mwyn atal gadael y plant heb ofal.

(b) Ystyried o ddifrif beth yw’r buddiannau gorau i’r plentyn wrth ddedfrydu rhieni. Osgoi dedfrydau sy’n arwain at wahanu.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party:

(a) Ensure that child protection authorities are always informed when a person who has a child or children is imprisoned, in order to avoid situations where children are left unattended;

(b) Take into account the best interests of the child as a primary consideration when sentencing parents, avoiding, as far as possible, sentences for parents that lead to their being separated from their children.

Dyddiad archwiliad y CU

23/05/2016

Rhif erthygl y CU

3 (best interests of the child), 9 (separation from parents)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022