Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 25

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

(a) Darparu’r CU gyda gwybodaeth fanwl am bob marwolaeth yn y ddalfa ac achosion y marwolaethau hynny.

(b) Sicrhau bod pob marwolaeth yn y ddalfa yn cael ei ymchwilio’n brydlon a diduedd gan gorff annibynnol.

(c) Casglu gwybodaeth fanwl am hunanladdiad ymysg pobl sy’n cael eu hamddifadu o’u rhyddid. Mesur effeithiolrwydd strategaethau i atal hunanladdiad ac i nodi risgiau.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The State party should:

(a) Provide the Committee with detailed information on cases of deaths in custody and the causes of those deaths.

(b) Take measures to ensure that all instances of death in custody are promptly and impartially investigated by an independent entity.

(c) Compile detailed data on suicides among persons deprived of their liberty and assess the effectiveness of prevention and risk identification strategies and programmes.

Dyddiad archwiliad y CU

08/05/2019

Rhif erthygl y CU

2 (prevention of torture), 11 (review of detention procedures), 16 (cruel, inhuman or degrading treatment or punishment)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019