Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 44

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth: Sicrhau bod gwasanaethau gofal plant yn hygyrch a fforddiadwy, yn arbennig yn yr Alban a Gogledd Iwerddon. Adolygu’r system o absenoldeb rhiant a rennir. Gwneud newidiadau i gefnogi rhannu dyletswyddau’n gyfartal o fewn y teulu ac mewn cymdeithas ehangach.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party increase its efforts to ensure the availability, accessibility and affordability of childcare services throughout the State party, particularly in Scotland and Northern Ireland. The Committee also recommends that the State party review the system of shared parental leave and modify it with a view to improve the equal sharing of responsibilities within the family and in the society.

Dyddiad archwiliad y CU

16/06/2016

Rhif erthygl y CU

3 (equality between men and women), 7 (just and safe working conditions), 10 (assistance and support for families)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019