Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 37

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Ystyried gwahaniaethu croestoriadol wrth gymryd camau i drechu hiliaeth a sectyddiaeth.
Darparu gwybodaeth yn Adroddiad Gwladwriaeth nesaf y Deyrnas Unedig, ar fesurau pendant i daclo gwahaniaethu hiliol yng Ngogledd Iwerddon, ac ar effaith y strategaeth ‘Together: Building a United Community’.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party consider the standards, duties and actions prescribed by the Convention and the Durban Declaration and Programme of Action on intersectionality between ethnic origin, religion and other forms of discrimination in its measures to combat racism and sectarianism. It requests that the State party provide information, in its next periodic report, on concrete measures adopted to address racial discrimination in Northern Ireland, and on the impact of the “Together: Building a United Community” strategy in addressing discrimination experienced by members of ethnic minority groups.

Dyddiad archwiliad y CU

02/10/2016

Rhif erthygl y CU

2 (general obligations), 4 (eradicating racial superiority, racial hatred, and incitement to violence and discrimination)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019