Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.74

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Parhau gyda’i ymroddiad i gyfraith hawliau dynol rhyngwladol. Sicrhau yr ymgynghorir yn llawn gyda phobl ar unrhyw Fesur Hawliau newydd, ac nad yw newidiadau yn lleihau amddiffyniadau hawliau dynol.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Continue its commitment to international human rights obligations and standards and ensure that the new bill of rights is drafted through broad-based consultations and embraces no less protection of human rights (Thailand).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022