Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 10

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar gynlluniau i ddiddymu’r Ddeddf Hawliau Dynol, ac ar y cynnig am Fesur Hawliau newydd.

Sicrhau bod unrhyw gyfreithiau newydd yn cryfhau amddiffyniad hawliau dynol, yn cynnwys hawliau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol.

Cyflymu cyflwyniad mesur hawliau ar gyfer Gogledd Iwerddon.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party undertake a broad public consultation on its plan to repeal the Human Rights Act 1998 as well as on the proposal for a new bill of rights. It also recommends that the State party take all necessary measures to ensure that any new legislation in this regard is aimed at enhancing the status of human rights, including economic, social and cultural rights, in the domestic legal order and that it provide effective protection of those rights across all jurisdictions of the State party. The Committee recalls its previous recommendation (see E/C.12/GBR/CO/5, para. 10) and urges the State party to take all necessary measures to expedite the adoption of a bill of rights for Northern Ireland.

Dyddiad archwiliad y CU

16/06/2016

Rhif erthygl y CU

2 (implementation of the Convention)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019