Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 30

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth: yn unol â chyngor a gyhoeddwyd gan y CU ar drais seiliedig ar rywedd:

(a) Gadarnhau Confensiwn Istanbul;

(b) Gymryd yr holl gamau angenrheidiol i ddiogelu menywod rhag trais seiliedig ar rywedd yn y Deyrnas Unedig, yn cynnwys yng Ngogledd Iwerddon;

(c) Sicrhau bod menywod sy’n ceisio lloches, menywod mudol neu fenywod gyda statws mewnfudo ansicr yn gallu cael mynediad at gefnogaeth ac amddiffyn heb ofni y byddant yn cael eu hadrodd i’r awdurdodau;

(d) Sicrhau bod cyfreithiau a pholisïau yn diogelu menywod anabl rhag trais seiliedig ar rywedd, yn arbennig o’r rhai sy’n gofalu amdanynt;

(e) Sicrhau nad yw’r broses comisiynu yn tanseilio darpariaeth gwasanaethau arbenigol ar gyfer menywod sydd wedi profi trais seiliedig ar rywedd.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

With reference to its general recommendation No. 35 (2017) on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19, and recalling its previous recommendation, the Committee recommends that the State party:

(a) Ratify the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (the Istanbul Convention).

(b) Adopt legislative and comprehensive policy measures to protect women from all forms of gender-based violence throughout the State party’s jurisdiction, including Northern Ireland.

(c) Ensure that asylum-seeking women, migrants and women with insecure immigration status are able to seek effective protection and support services without fear of having their immigration status reported to authorities.

(d) Ensure that its laws and policies effectively protect women with disabilities from all forms of gender-based violence, and in particular violence perpetrated by their caregivers; (e) Ensure that the policy of commissioning services does not undermine the provision of specialized services for women who are victims of gender-based violence.

Dyddiad archwiliad y CU

26/02/2019

Rhif erthygl y CU

1 (definition of discrimination), 2 (elimination of discrimination against women)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019