Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 70

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r Llywodraeth:

Ystyried cadarnhau cyfamodau hawliau dynol heb eu penderfynu yn cynnwys y Confensiwn ar Ddiogelu Hawliau Holl Weithwyr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd, y Cyfamod Rhyngwladol ar gyfer Amddiffyn Pob Person rhag Diflannu Dan Orfod, y Protocolau Dewisol i’r ICCPR a’r CRC a’r weithdrefnau cwynion.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee encourages the State party to consider ratifying the core human rights instruments to which it is not yet party, namely the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights and the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure.

Dyddiad archwiliad y CU

16/06/2016

Rhif erthygl y CU

2 (implementation of the Convention)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022