Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.88

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Cymryd camau pellach i derfynu hiliaeth a senoffobia. Gwneud y CERD yn rhan o gyfraith y Deyrnas Unedig.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Take further measures to combat racism and xenophobia and incorporate the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination into domestic laws (China).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022