Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.169

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Cryfhau’r Ddeddf Cydraddoldeb ymhellach, yn arbennig i ddarparu gwell gwasanaethau iechyd i grwpiau difreintiedig fel ymfudwyr.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Further strengthen its ‘Equality Act’, in particular, to provide better health services to groups in vulnerable situations including migrants (Sri Lanka).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 18/05/2022