Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.49

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar Amddiffyn Plant rhag Camfanteisio’n Rhywiol a Cham-drin Rhywiol (‘Confensiwn Lanzarote’).


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Ratify the Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse (Andorra).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022