Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.73

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Sicrhau nad yw unrhyw ddiwygiadau hawliau dynol yn lleihau’r amddiffyniadau hawliau dynol presennol, nac yn effeithio ar allu pobl i geisio unioniad dan y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Ensure that any possible reform of the 1998 Human Rights Act has no impact on the scope of protection or the access to the remedies under the European Convention on Human Rights (Switzerland).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022