Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 17

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

(a) Gwneud deddfau gwrthwahaniaethu yn unol â’r CRPD. Gweithredu unrhyw ddarpariaethau sy’n weddill o Ddeddf Cydraddoldeb 2010, yn cynnwys y ddyletswydd i wneud addasiadau rhesymol i rannau cyffredin o gartrefi wedi rhentu.

(b) Sicrhau bod diwygiadau o gyfraith hawliau anabledd yng Ngogledd Iwerddon yn adlewyrchu argymhellion Gomisiwn Cydraddoldeb Gogledd Iwerddon yn 2012 i amddiffyn pobl anabl rhag pob ffurf o wahaniaethu.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party:

(a) Bring its anti-discrimination legislation into accordance with the Convention and speed up the process to bring into force all legislative provisions in the Equality Act 2010, including those concerning reasonable accommodation in the housing sector.

(b) Take the necessary measures through the appropriate authorities, once the Northern Ireland government is in place, to ensure that the Northern Ireland Executive reform on disability rights law reflects the recommendations made by the Equality Commission for Northern Ireland in its 2012 Strengthening Protection for Disabled People report to protect persons with disabilities in Northern Ireland from direct and indirect disability-based discrimination and discrimination through association.

Dyddiad archwiliad y CU

03/10/2017

Rhif erthygl y CU

5 (equality and non-discrimination)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 18/09/2019