Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.178

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Delio ar fyrder gyda gwahaniaethu ar sail rhyw, hil ac ethnigrwydd. Gwneud y CERD yn rhan o gyfraith y Deyrnas Unedig.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Pay priority attention to gender equality and discrimination against women, as well as on the grounds of race and ethnicity, and ensure the application of the principles and provisions of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination in the domestic legislation of the country (Uzbekistan).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022