Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.2

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Cadarnhau unrhyw gyfamodau a phrotocolau dewisol hawliau dynol sy’n dal i sefyll. Cysoni cyfreithiau hawliau dynol ar draws y Deyrnas Unedig.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Accede to the human rights conventions and protocols to which is not yet party in order to facilitate the harmonization of the national human rights legislation across its territories (Paraguay).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022