Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 71

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r Llywodraeth:

Datblygu a gweithredu dangosyddion a meincnodau i fonitro cynnydd ar hawliau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol. Ystyried fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar ddangosyddion hawliau dynol.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party take steps to progressively develop and apply appropriate indicators on the implementation of economic, social and cultural rights in order to facilitate the assessment of progress achieved by the State party in complying with its obligations under the Covenant for various segments of the population. In this context, the Committee refers the State party to, inter alia, the conceptual and methodological framework on human rights indicators developed by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (see HRI/MC/2008/3)..

Dyddiad archwiliad y CU

16/06/2016

Rhif erthygl y CU

2 (implementation of the Convention)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019