Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.43

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Cadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar Atal a Goresgyn Trais yn erbyn Menywod a Thrais Domestig (‘Confensiwn Istanbul’).


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Ratify the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (the Istanbul Convention) (Italy).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022