Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.78

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Wrth adael yr Undeb Ewropeaidd, sicrhau y cynhelir safonau hawliau dynol yn y Deyrnas Unedig, gan ystyried tatws dinasyddion Ewropeaidd yn byw yn y Deyrnas Unedig yn y dyfodol.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

In the context of the withdrawal from the European Union, ensure that human rights achievements are preserved in the future framework of human rights protection in the United Kingdom and the future status of European citizens residing in the United Kingdom (France).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022