Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.173

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Annog Gogledd Iwerddon i alinio ei gyfraith ar wasanaethau a hawliau iechyd rhywiol ac atgynhyrchiol gyda gweddill y Deyrnas Unedig.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Encourage the devolved government of Northern Ireland to align its legal framework on sexual and reproductive health and rights, and its reproductive health services, with the rest of the United Kingdom (Canada).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022