Lechyd atgenhedlol a rhywiol – asesiad Llywodraeth y DU

Asesiad cynnydd

Cynnydd cyfyngedig

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.

Mae toriadau ariannol i grant iechyd y cyhoedd wedi effeithio ar gyllidebau iechyd rhywiol ac atgenhedlol. Mae mynediad at wasanaethau ledled Lloegr yn amrywio ac nid yw Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi ei strategaeth genedlaethol ar iechyd rhywiol eto. Er bod cyfradd gyffredinol y gostyngiad mewn marwolaethau mamol wedi arafu, mae gwahaniaethau ethnig wedi cynyddu. Mae pobl ifanc a’r rhai o ardaloedd difreintiedig yn fwy tebygol o gael erthyliad. Fodd bynnag, mae darparu proffylacsis cyn-gysylltiad yn fesur pwysig i leihau trosglwyddiad HIV ac mae’n bosibl y bydd cyflwyno addysg perthnasoedd, rhyw ac iechyd orfodol yn Lloegr yn gwella gwybodaeth pobl am iechyd atgenhedlol a rhywiol.

Darllenwch fwy am gamau Llywodraeth y DU ar Iechyd atgenhedlol a rhywiol.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 12/07/2021