Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 48

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Weithredu argymhellion blaenorol y Pwyllgor ar gyfraith erthylu yng Ngogledd Iwerddon, yn unol â darpariaethau yn y Cytundeb Dydd Gwener y Groglith 1998, sy’n datgan y bydd Senedd y DU yn pasio cyfreithiau i sicrhau y bodlonir rhwymedigaethau dan gyfraith ryngwladol yng Ngogledd Iwerddon.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

With reference to paragraph 8 of the present concluding observations, and noting article 33 of the Belfast Agreement or the Good Friday Agreement of 1998 which provides that the Westminster Parliament shall legislate as necessary to ensure that the United Kingdom’s international obligations are met in respect of Northern Ireland, the Committee urges the State party to implement, without further delay, the recommendations contained in the Committee’s report following its inquiry under article 8 of the Optional Protocol to the Convention.

Dyddiad archwiliad y CU

26/02/2019

Rhif erthygl y CU

12 (health care), 16 (economic consequences of marriage, family relations and their dissolution)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019