Lechyd atgenhedlol a rhywiol – asesiad Llywodraeth Cymru

Asesiad cynnydd

Cynnydd cyfyngedig

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.

Mae Llywodraeth Cymru wedi deddfu i’w gwneud yn orfodol i bob plentyn ysgol rhwng 5 ac 16 oed ddysgu am iechyd rhywiol ac atgenhedlol yn yr ysgol, er nad yw’r ddeddfwriaeth hon wedi dod i rym eto. Gwelwyd gwelliannau mewn iechyd rhywiol ac atgenhedlol dros y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys cyfraddau is o feichiogrwydd ymysg pobl ifanc yn eu harddegau, a gwell mynediad at broffylacsis cyn-gysylltiad i atal HIV. Fodd bynnag, mae diffyg gwasanaethau arbenigol yng Nghymru mewn sawl maes sy’n ymwneud ag iechyd atgenhedlol o hyd.

Darllenwch fwy am gamau Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ar lechyd atgenhedlol a rhywiol.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 12/07/2021