Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 13

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Diwygio ei gyfraith erthylu. Gwarantu hawl menywod i ymreolaeth atgynhyrchiol a rhywiol heb gyfreithloni erthylu detholus oherwydd diffyg yn y ffetws.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party amend its abortion law accordingly. Women’s rights to reproductive and sexual autonomy should be respected without legalizing selective abortion on the ground of fetal deficiency.

Dyddiad archwiliad y CU

03/10/2017

Rhif erthygl y CU

5 (equality and non-discrimination)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 18/09/2019