Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 17

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Diwygio cyfreithiau erthylu ar fyrder yng Gogledd Iwerddon. Ymestyn eithriadau i’r gwaharddiad erthylu mewn achosion o drais, llosgach ac annormaledd ffoetws marwol. Sicrhau mynediad eang i wybodaeth ar erthylu, atal cenhedlu, iechyd rhywiol ac atgynhyrchiol.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The State party should, as a matter of priority, amend its legislation on abortion in Northern Ireland with a view to providing for additional exceptions to the legal ban on abortion, including in cases of rape, incest and fatal foetal abnormality. The State party should also ensure access to information on abortion, contraception and sexual and reproductive health options.

Dyddiad archwiliad y CU

16/08/2015

Rhif erthygl y CU

3 (equal rights of men and women), 6 (right to life), 7 (freedom from torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment), 17 (freedom from arbitrary or unlawful interference)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019