Lechyd atgenhedlol a rhywiol – Gweithredu’r llywodraeth

Camau llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y DU ar Iechyd atgenhedlol a rhywiol

Camau gweithredu Llywodraeth Cymru

Mae gofal iechyd wedi’i ddatganoli i Lywodraeth Cymru. Fodd bynnag, mae meysydd penodol sy’n ymwneud ag iechyd atgenhedlol a rhywiol wedi’u cadw’n ôl gan Lywodraeth y DU, gan gynnwys erthyliad, embryoleg a benthyg croth.

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth Cymru ar Iechyd atgenhedlol a rhywiol

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 12/07/2021