Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 62

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Diwygio cyfreithiau erthyglu yng Ngogledd Iwerddon yn unol â hawliau menywod i iechyd, bywyd ac urddas.

Ystyried cyngor y Cenhedloedd Unedig ar yr hawl i iechyd rhywiol ac atgynhyrchiol.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party amend the legislation on termination of pregnancy in Northern Ireland to make it compatible with other fundamental rights, such as women’s rights to health, life and dignity. In this respect, the Committee draws the attention of the State party to its general comment No. 22 (2016) on the right to sexual and reproductive health.

Dyddiad archwiliad y CU

16/06/2016

Rhif erthygl y CU

12 (physical and mental health)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022