Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 47

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

“Dylai’r llywodraeth:

Sicrhau bod pob menyw a merch yn y Deyrnas Unedig, yn cynnwys Gogledd Iwerddon, yn gallu cael mynediad at erthyliadau mewn sefyllfaoedd ble mae dal ati gyda’r beichiogrwydd yn debygol o achosi poen a dioddefaint difrifol. Dylai hyn gynnwys achosion ble mae’r beichiogrwydd o ganlyniad i drais neu losgach, ble mae gan ffoetws anabledd sy’n peryglu bywyd neu ble mae iechyd y fenyw feichiog mewn perygl. Sicrhau bod gan ferched a menywod yng Ngogledd Iwerddon fynediad effeithiol at ofal iechyd wedi erthyliad ac nad yw cleifion a meddygon yn wynebu sancsiynau troseddol neu fygythiadau eraill am geisio neu ddarparu gofal o’r fath.”


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party ensure that all women and girls in the State party, including in Northern Ireland, have effective access to termination of pregnancy in situations in which its continuation is likely to result in severe pain and suffering, such as when the pregnancy is the result of rape or incest or in cases of fatal foetal impairment, in addition to cases in which the life or health of the pregnant person is at risk. The State party should also ensure that women and girls in Northern Ireland have effective access to post-abortion health care and that neither patients nor their doctors face criminal sanctions or other threats for seeking or providing such care.

Dyddiad archwiliad y CU

08/05/2019

Rhif erthygl y CU

2 (prevention of torture), 16 (cruel, inhuman or degrading treatment or punishment)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019