Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.170

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Sicrhau bod y gyfraith erthylu yng Gogledd Iwerddon yn unol â hawliau dynol rhyngwladol. Dad-droseddoli erthylu a sicrhau ei fod yn ddewis mewn achosion o anomaleddau ffetws difrifol/marwol a ble mae’r beichiogrwydd yn deillio o drais neu losgach.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Ensure that the law governing access to abortion in Northern Ireland fully complies with international human rights law, by decriminalizing abortion and ensuring access to abortion in cases of severe and fatal fetal anomalies and where the pregnancy is a result of rape or incest (Iceland).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022