Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.62

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Alinio cyfreithiau a pholisïau gyda chyfraith a safonau hawliau dynol rhyngwladol, yn cynnwys yn y frwydr yn erbyn terfysgaeth.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Ensure that all laws and policies adopted are in conformity with international human rights law and standards, including on the fight against terrorism (Botswana).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022