Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.23

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Cadarnhau’r Confensiwn Rhyngwladol ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Ratify promptly the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Guatemala).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022