Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.27

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Cadarnhau’r Confensiwn ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd. Terfynu’r arfer o arestio mewnfudwyr am gyfnodau amhenodol.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Accede to the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families and stop the practice of arresting immigrants for unspecified periods (Syrian Arab Republic).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022