Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.124

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Terfynu gwahaniaethu yn erbyn cyplau un rhyw yng Ngogledd Iwerddon trwy alinio’r gyfraith gyda gweddill y Deyrnas Unedig.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

End discrimination against same-sex couples in Northern Ireland by bringing the relevant law into line with other parts of the United Kingdom (Iceland).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022