Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.48

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth: Gwneud y newidiadau angenrheidiol i gadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar Atal a Goresgyn Trais yn erbyn Menywod a Thrais Domestig (‘Confensiwn Istanbul’). Darparu cyllid digonol i’w roi ar waith.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Make the necessary legal, policy and practice-related changes to enable the ratification of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention) and dedicate sufficient resources to central, devolved and local authorities to ensure its effective implementation (Finland).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022