Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.8

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Ystyried cadarnhau’r Confensiwn Rhyngwladol ar gyfer Amddiffyn Pob Person rhag Diflannu Gorfodol.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Consider ratifying the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (Albania) (Chile).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022