Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 89

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r Llywodraeth: Cadarnhau’r cyfamodau hawliau dynol craidd sy’n weddill: y Confensiwn ar Ddiogelu Hawliau Holl Weithwyr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd, y Cyfamod Rhyngwladol ar gyfer Amddiffyn Pob Person rhag Diflannu Dan Orfod, a’r Protocolau Dewisol i’r ICESCR a’r ICCPR.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party, in order to further strengthen the fulfilment of children’s rights, ratify the core human rights instruments to which it is not yet a party, namely, the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights.

Dyddiad archwiliad y CU

23/05/2016

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019