Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 22

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r Llywodraeth: Paragraff 22 (a) Ystyried ehangu’r gyfraith i ddiogelu pawb dan 18 rhag gwahaniaethu ar sail oed. (b) Adolygu defnydd o fesurau gwrthderfysgaeth a gwrth eithafiaeth yn rheolaidd, gan sicrhau nad ydynt yn gwahaniaethu yn erbyn unrhyw grŵp o blant. (c) Gwneud mwy i atal a chodi ymwybyddiaeth o effeithiau gwahaniaethu a stigmateiddio, yn arbennig ar gyfer plant mewn sefyllfaoedd bregus


Argymhelliad gwreiddiol y CU

21. The Committee recommends that the State party: (a) Consider the possibility of expanding legislation to provide protection of all children under 18 years of age against discrimination on the grounds of their age; (b) Strengthen the oversight mechanism, including regular independent reviews, to assess and ensure that the implementation of the counter-terrorism and counter-extremism measures, including the Prevent Strategy (2011), will not have a discriminatory or stigmatizing impact on any group of children; (c) Strengthen its awareness-raising and other preventive activities against discrimination and stigmatization and, if necessary, take temporary special measures for the benefit of children in vulnerable situations.

Dyddiad archwiliad y CU

23/05/2016

Rhif erthygl y CU

2 (without discrimination)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022