Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 11

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Sicrhau bod unrhyw newidiadau i gyfreithiau hawliau dynol yn y dyfodol ddim yn lleihau’r amddiffyniad cyfreithiol presennol yn erbyn artaith neu gamdriniaeth.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Recalling the Committee’s previous recommendation (CAT/C/GBR/CO/5, para. 8), the State party should ensure that any legislative changes do not diminish the State party’s current level of legal protections regarding the prohibition of torture and other ill-treatment.

Dyddiad archwiliad y CU

08/05/2019

Rhif erthygl y CU

2 (prevention of torture)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019