Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.29

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Ystyried cadarnhau’r Confensiwn ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Continue considering adhering to the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Their Families, as previously recommended (Uruguay).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022