Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 13 results

Gwrthderfysgaeth – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Ym mis Ebrill 2021, cafodd Deddf Gwrthderfysgaeth a Dedfrydu 2021 ei phasio. Ymhlith ei darpariaethau,...

Camau llywodraeth

Gwrthderfysgaeth – asesiad Llywodraeth Cymru

Darllenwch fwy am gamau Llywodraeth y DU ar...

Asesiad cynnydd Wedi’i gadw i Lywodraeth y DU

Gwrthderfysgaeth – asesiad Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno deddfwriaeth gyda'r nod o fynd i'r afael â therfysgaeth, yn dilyn nifer o achosion...

Asesiad cynnydd Dim cynnydd

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 22

Dylai'r Llywodraeth: Paragraff 22 (a) Ystyried ehangu’r gyfraith i ddiogelu pawb dan 18 rhag gwahaniaethu ar sail oed. (b) Adolygu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 14

Dylai'r llywodraeth: Adolygu cyfreithiau gwrthderfysgaeth a’u gwneud yn unol â’r ICCPR, yn cynnwys: (a) Ystyried adolygu'r diffiniad o derfysgaeth i...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 48

Dylai'r llywodraeth: O fewn blwyddyn i fabwysiadu argymhellion presennol, darparu diweddariad i Bwyllog CERD ar gynnydd parthed iaith casineb hiliol...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 19

Dylai'r llywodraeth: Adolygu defnydd o fesurau gwrthderfysgaeth presennol (yn arbennig y ‘dyletswydd atal’ dan Ddeddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015) i...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 15

Dylai'r llywodraeth: Adolygu cyfreithiau i sicrhau bod mesurau diogelwch digonol yn ei lle parthed cyfyngiadau ar ail fynediad a gwrthod...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.128

Dylai'r llywodraeth: Adolygu mesurau gwrthderfysgaeth sy’n targedu pobl neu grwpiau yn seiliedig ar hil, cefndir ethnig neu grefydd, yn cynnwys...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.129

Dylai'r llywodraeth: Gwerthuso ei strategaeth gwrthderfysgaeth, gan ystyried rhwymedigaethau hawliau dynol rhyngwladol, ac asesu ei effeithiau ar hawliau dynol. Establish...

Argymhelliad CU