Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Darganfuwyd 10 o ganlyniadau

Argymhellion UPR 2017, paragraff 134.128

Dylai'r llywodraeth: Adolygu mesurau gwrthderfysgaeth sy’n targedu pobl neu grwpiau yn seiliedig ar hil, cefndir ethnig neu grefydd, yn...

Argymhelliad CU

Argymhellion UPR 2017, paragraff 134.129

Dylai'r llywodraeth: Gwerthuso ei strategaeth gwrthderfysgaeth, gan ystyried rhwymedigaethau hawliau dynol rhyngwladol, ac asesu ei effeithiau ar hawliau dynol....

Argymhelliad CU

Argymhellion UPR 2017, paragraff 134.130

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau pan ddefnyddir grym yn y frwydr yn erbyn terfysgaeth ei fod yn parchu Siarter y Cenhedloedd...

Argymhelliad CU

Argymhellion UPR 2017, paragraff 134.131

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod y mesur gwrth eithafiaeth arfaethedig yn alinio gyda chyfraith rhyngwladol ac nad yw'n dethol sefydliadau...

Argymhelliad CU

Argymhellion UPR 2017, paragraff 134.62

Dylai'r llywodraeth: Alinio cyfreithiau a pholisïau gyda chyfraith a safonau hawliau dynol rhyngwladol, yn cynnwys yn y frwydr yn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 22

Dylai'r Llywodraeth: (a) Ystyried ehangu’r gyfraith i ddiogelu pawb dan 18 rhag gwahaniaethu ar sail oed. (b) Adolygu defnydd...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 48

Dylai'r llywodraeth: O fewn blwyddyn i fabwysiadu argymhellion presennol, darparu diweddariad i Bwyllog CERD ar gynnydd parthed iaith casineb...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 14

Dylai'r llywodraeth: Adolygu cyfreithiau gwrthderfysgaeth a’u gwneud yn unol â’r ICCPR, yn cynnwys: (a) Ystyried adolygu'r diffiniad o derfysgaeth...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 19

Dylai'r llywodraeth: Adolygu defnydd o fesurau gwrthderfysgaeth presennol (yn arbennig y ‘dyletswydd atal’ dan Ddeddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015)...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 15

Dylai'r llywodraeth: Adolygu cyfreithiau i sicrhau bod mesurau diogelwch digonol yn ei lle parthed cyfyngiadau ar ail fynediad a...

Argymhelliad CU