Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 100 results

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.13

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Protocol Dewisol i’r ICCPR ar weithdrefn gwyno yn brydlon. Ratify promptly the Optional Protocol to the International...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.12

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau Protocolau Dewisol pellach ar weithdrefnau cwyno. Take necessary steps to allow individual complaints mechanisms under United...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.11

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Protocol Dewisol i’r ICCPR ar weithdrefn gwyno. Ratify the First Optional Protocol to the International Covenant on...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.10

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau’r Confensiwn ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd. Consider ratifying the International Convention...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.9

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau'r Protocol Dewisol i’r ICCPR ar weithdrefn gwyno. Consider ratifying the Optional Protocol to the International Covenant...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.8

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau’r Confensiwn Rhyngwladol ar gyfer Amddiffyn Pob Person rhag Diflannu Gorfodol. Consider ratifying the International Convention for...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.7

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Protocolau Dewisol i'r ICESCR a’r CRC ar weithdrefnau cwyno; a’r Confensiwn Rhyngwladol ar Amddiffyn Pob Person rhag...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.6

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn ILO Rhif 189 ar Weithwyr Domestig. Ratify the Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189)...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.5

Dylai'r llywodraeth: Dileu’r neilltuad i erthygl 4 CERD (ar bropaganda ac ysgogiad i casineb a gwahaniaethu hiliol). Lift the reservation...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 65

Dylai'r llywodraeth: Gyflwyno ei adroddiad nesaf i'r Pwyllgor ym Mawrth 2023, yn dilyn y canllawiau wedi harmoneiddio ar adrodd dan...

Argymhelliad CU