Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Darganfuwyd 141 ganlyniadau

Cydweithrediad rhyngwladol, gan gynnwys gyda mecanweithiau hawliau dynol – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Ym mis Tachwedd 2020, mewn ymateb i bwysau ariannol a grëwyd gan bandemig y coronafeirws,...

Camau llywodraeth

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.43

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar Atal a Goresgyn Trais yn erbyn Menywod a Thrais Domestig (‘Confensiwn Istanbul’). Ratify...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.52

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn ar Ddiffyg Cymhwysedd Cyfyngiadau Statudol i Droseddau Rhyfel a Throseddau yn erbyn Dynoliaeth. Ratify the Convention...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.51

Dylai'r llywodraeth: Ystyried derbyn Diwygiadau Kampala i Statud Rhufain y Llys troseddol Rhyngwladol ar drosedd ymosodedd. nsider accepting the Kampala...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.50

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar Amddiffyn Plant rhag Camfanteisio’n Rhywiol a Cham-drin Rhywiol ('Confensiwn Lanzarote')." Ratify the Convention...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.49

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar Amddiffyn Plant rhag Camfanteisio’n Rhywiol a Cham-drin Rhywiol ('Confensiwn Lanzarote'). Ratify the Council...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.48

Dylai'r llywodraeth: Gwneud y newidiadau angenrheidiol i gadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar Atal a Goresgyn Trais yn erbyn Menywod a...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.47

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar Atal a Goresgyn Trais yn erbyn Menywod a Thrais Domestig (‘Confensiwn Istanbul’). Pursue...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.46

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar Atal a Goresgyn Trais yn erbyn Menywod a Thrais Domestig (‘Confensiwn Istanbul’). Ratify...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.45

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar Atal a Goresgyn Trais yn erbyn Menywod a Thrais Domestig (‘Confensiwn Istanbul’). Ratify...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.44

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar Atal a Goresgyn Trais yn erbyn Menywod a Thrais Domestig (‘Confensiwn Istanbul’). Ratify...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.42

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar Amddiffyn Plant rhag Camfanteisio’n Rhywiol a Cham-drin Rhywiol ('Confensiwn Lanzarote'). Ratify the Council...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.54

Dylai'r llywodraeth: Cydweithredu gyda mecanweithiau hawliau dynol rhyngwladol." Pursue cooperation with the international human rights mechanisms (Côte...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.41

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn ILO Rhif 189 ar Weithwyr Domestig. Consider ratifying the ILO Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189)...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.40

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn ILO Rhif 189 ar Weithwyr Domestig." Ratify the ILO Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189)...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.39

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn ILO Rhif 169 ar Bobl Frodorol a Llwythol yn brydlon. Ratify promptly the Indigenous and Tribal...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.38

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau’r Confensiwn ar gyfer Amddiffyn Pob Person rhag Diflannu Gorfodol. Continue its work on accession to the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.37

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau’r Confensiwn ar gyfer Amddiffyn Pob Person rhag Diflannu Gorfodol." Continue considering adhering to the International Convention...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.36

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau’r Confensiwn ar gyfer Amddiffyn Pob Person rhag Diflannu Gorfodol. Consider ratification of the International Convention for...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.35

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn ar gyfer Amddiffyn Pob Person rhag Diflannu Gorfodol i ddangos ymroddiad i daclo'r mater hwn. Ratify...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.34

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn ar gyfer Amddiffyn Pob Person rhag Diflannu Gorfodol. Accede to the International Convention for the Protection...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.33

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn ar gyfer Amddiffyn Pob Person rhag Diflannu Gorfodol. Sign and accede to the International Convention for...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.53

Dylai'r llywodraeth: Rhoi Confensiwn 1954 ar Ddiffyg Dinasyddiaeth ar waith, gan sicrhau y gall pobl ym Mhrydain heb ddinasyddiaeth o...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 25

Dylai'r llywodraeth: Cyflwyno adroddiad nesaf y Deyrnas Unedig i'r Cenhedloedd Unedig erbyn 24 Gorffennaf 2020. The Committee requests that the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.31

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn ar gyfer Amddiffyn Pob Person rhag Diflannu Gorfodol. Ratify the International Convention for the Protection of...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 73

Dylai'r Llywodraeth: Cyflwyno adroddiad nesaf y Deyrnas Unedig i'r Cenhedloedd Unedig erbyn 30 Mehefin 2021. Diweddaru ei ddogfen craidd cyffredin....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 73

Dylai'r llywodraeth: O fewn blwyddyn i fabwysiadu argymhellion presennol, darparu diweddariad i Bwyllog CRPD ar gynnydd parthed yr hawliau i...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.74

Dylai'r llywodraeth: Parhau gyda’i ymroddiad i gyfraith hawliau dynol rhyngwladol. Sicrhau yr ymgynghorir yn llawn gyda phobl ar unrhyw Fesur...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.155

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i ddychwelyd cyllid anghyfreithiol ac elw o lygredd i’w gwledydd tarddiad. Cydweithredu gyda gwladwriaethau eraill...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.110

Dylai'r llywodraeth: Gwella polisïau i daclo troseddau casineb, yn arbennig troseddau casineb wedi eu hysgogi gan hil a chrefydd. Rhannu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 72

Dylai'r Llywodraeth: Rhannu'r argymhellion hyn yn eang. Ymgynghori gyda sefydliadau cymdeithas sifil yn y cyfnod dilynol a chyn cyflwyno adroddiad...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 71

Dylai'r Llywodraeth: Datblygu a gweithredu dangosyddion a meincnodau i fonitro cynnydd ar hawliau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol. Ystyried fframwaith y...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 70

Dylai'r Llywodraeth: Ystyried cadarnhau cyfamodau hawliau dynol heb eu penderfynu yn cynnwys y Confensiwn ar Ddiogelu Hawliau Holl Weithwyr Mudol...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 69

Dylai'r Llywodraeth: Cadarnhau'r Protocol Dewisol i'r ICESCR i ganiatáu i bobl sy'n teimlo y tramgwyddwyd ar eu hawliau i gwyno...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 66

Dylai'r llywodraeth: Gyflwyno diweddariad i'r CU, erbyn 17 Mai 2020, ar y cynnydd a wnaeth o ran gweithredu argymhellion y...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 69

Dylai'r Llywodraeth: (a) Creu deddfau a darparu cyllid digonol ar gyfer camau i gwtogi llygredd aer. (b) Gwneud hawliau plant...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 27

Dylai'r llywodraeth: O fewn blwyddyn, rhoi diweddariad ar gynlluniau i weithredu argymhellion y Cenhedloedd Unedig ar atebolrwydd ar gyfer tramgwyddi...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 43

Dylai'r llywodraeth: Yn Adroddiad Gwladwriaeth nesaf y Deyrnas Unedig, darparu gwybodaeth wedi ei diweddaru a manwl ar y camau a...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 23

Dylai'r llywodraeth: Mabwysiadu cynllun gweithredu cenedlaethol i drechu gwahaniaethu yn erbyn pobl o darddiad Affricanaidd, mewn partneriaeth gyda’r cymunedau dan...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 17

Dylai'r llywodraeth: Dileu ei ddatganiad deongliadol ar erthygl 4 CERD. The Committee also reiterates its recommendation that the State party...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 15

Alinio ei gydweithrediad datblygiad rhyngwladol gyda hawliau dynol trwy: (a) asesu effeithiau hawliau dynol posibl prosiectau datblygiad rhyngwladol cyn rhoi...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 51

Dylai'r llywodraeth: Cyflwyno adroddiad nesaf y Deyrnas Unedig i'r Cenhedloedd Unedig erbyn 6 Ebrill 2020. The Committee recommends that the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 50

Dylai'r llywodraeth: Dosbarthu'r Adroddiadau Gwladwriaeth yn eang a chyflwyno argymhellion. The Committee recommends that the State party’s reports be made...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 47

Dylai'r llywodraeth: Cynnwys yn Adroddiad Gwladwriaeth nesaf y Deyrnas Unedig fesurau penodol a gymerwyd yn genedlaethol i weithredu Datganiad Durban...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 46

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau’r cyfamodau hawliau dynol sy'n weddill: y Cyfamod Rhyngwladol ar Amddiffyn Hawliau Gweithwyr Mudol ac Aelodau eu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 44

Dylai'r llywodraeth: Gwneud y datganiad dewisol dan erthygl 14 CERD, yn cydnabod gallu'r Pwyllgor i ystyried cwynion unigol. The Committee...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 6

Dylai'r llywodraeth: Adolygu ei gymalau cadw i erthyglau 10 (ar wahanu rhai dan 18 wrth eu cadw oddi wrth oedolion),...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.32

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn ar gyfer Amddiffyn Pob Person rhag Diflannu Gorfodol. Ratify the International Convention for the Protection of...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.30

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau’r Confensiwn ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd. Consider ratifying the International Convention...

Argymhelliad CU

Cydweithrediad rhyngwladol, gan gynnwys gyda mecanweithiau hawliau dynol – asesiad Llywodraeth Cymru

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y DU ar gydweithrediad rhyngwladol, gan gynnwys mecanweithiau hawliau...

Asesiad cynnydd Wedi’i gadw i Lywodraeth y DU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 67

Dylai'r llywodraeth: Ystyried gwneud datganiad, yn unol ag erthygl 22 y CAT, i ganiatáu i’r Pwyllgor yn erbyn Araith ystyried...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.3

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau unrhyw gyfamodau a phrotocolau dewisol hawliau dynol sy'n dal i sefyll. Consider ratifying those international human rights...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.2

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau unrhyw gyfamodau a phrotocolau dewisol hawliau dynol sy'n dal i sefyll. Cysoni cyfreithiau hawliau dynol ar draws...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.1

Dylai'r llywodraeth: Ystyried caniatáu i bobl sy'n teimlo y tramgwyddwyd ar eu hawliau i wneud cwynion i’r Cenhedloedd Unedig trwy...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 61

Dylai'r llywodraeth: Ddefnyddio Datganiad Beijing a’r Llwyfan ar gyfer Gweithredu i helpu gweithredu darpariaethau CEDAW. The Committee calls upon the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 63

Dylai'r llywodraeth: Gadarnhau offerynnau hawliau dynol nad yw wedi cytuno i gael ei rhwymo ganddynt eto, yn cynnwys y Confensiwn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 64

"Dylai'r llywodraeth: Ddarparu adroddiad ysgrifenedig ar y camau mae wedi eu cymryd i weithredu'r argymhellion ym mharagraffau 13, 21(a) a...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 62

Dylai'r llywodraeth: Rannu argymhellion y Pwyllgor yn helaeth ar draws pob lefel o lywodraeth a chyrff cyhoeddus, yn ogystal â...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 69

Dylai'r llywodraeth: Gyflwyno Adroddiad Gwladwriaeth nesaf (seithfed) y Deyrnas Unedig i'r Cenhedloedd Unedig erbyn 17 Mai 2023. Bydd y CU...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 68

Dylai'r llywodraeth: Rannu adroddiad y Deyrnas Unedig i'r CU ac argymhellion y Pwyllgor yn erbyn Araith yn eang, trwy wefannau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 53

Dylai'r llywodraeth: (a) Ddarparu'r CU â data manwl ar geisiadau lloches sy’n ymwneud â hawliadau o artaith a chanlyniadau hawliadau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.5

Dylai'r llywodraeth: Dileu’r neilltuad i erthygl 4 CERD (ar bropaganda ac ysgogiad i casineb a gwahaniaethu hiliol). Lift the reservation...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 27

Dylai'r llywodraeth: (a) Datblygu hyfforddiant gofynnol ar gyfer swyddogion cyhoeddus sy'n cwmpasu cynnwys y CAT. (b) Sicrhau bod pob gweithiwr...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 93

Dylai'r Llywodraeth: Diweddaru e ddogfen craidd cyffredin i'r Cenhedloedd Unedig. The Committee also invites the State party to submit an...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 92

Dylai'r Llywodraeth: Cyflwyno adroddiad nesaf y Deyrnas Unedig i'r Cenhedloedd Unedig erbyn 14 Ionawr 2022. The Committee invites the State...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 91

Dylai'r Llywodraeth: Cymryd camau i weithredu'r argymhellion hyn. Darparu adroddiadau gwladwriaeth i’r Cenhedloedd Unedig yn y dyfodol ar gael yn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 90

Dylai'r Llywodraeth: Gweithio gyda Chyngor Ewrop i wneud y CRC a chyfamodau hawliau dynol eraill yn realiti gartref a thramor....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 88

Dylai'r Llywodraeth: Cadarnhau'r Protocol Dewisol i'r CRC ar weithdrefn gwyno i ganiatáu i blant sy'n teimlo y tramgwyddwyd ar eu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 18

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod ei gydweithrediad datblygiad rhyngwladol wedi ei anelu at gryfhau’r hawl i addysg gynradd gofynnol i bawb....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 78

Dylai'r llywodraeth: Cyflwyno Adroddiad Gwladwriaeth nesaf y Deyrnas Unedig i'r Cenhedloedd Unedig erbyn 8 Gorffennaf 2023. The Committee requests the...

Argymhelliad CU

Cydweithrediad rhyngwladol, gan gynnwys gyda mecanweithiau hawliau dynol – asesiad Llywodraeth y DU

Mae ceisio cael ei ailethol i'r Cyngor Hawliau Dynol a darparu cyllid ar gyfer Fforwm y Gymanwlad o Sefydliadau Hawliau...

Asesiad cynnydd Dim cynnydd

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.4

Dylai'r llywodraeth: Cwblhau'r arolwg o neilltuadau a wnaed i gyfamodau hawliau dynol ar frys. Step up the process of reviewing...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.6

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn ILO Rhif 189 ar Weithwyr Domestig. Ratify the Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189)...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.29

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau’r Confensiwn ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd. Continue considering adhering to the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.19

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau'r Protocol Dewisol i’r CRC ar weithdrefn gwyno. In order to further strengthen the fulfilment of children’s...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.28

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd. Sign and ratify the International Convention...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.27

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd. Terfynu'r arfer o arestio mewnfudwyr am...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.26

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd. Accede to the International Convention on...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.25

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau unrhyw gyfamodau hawliau dynol sy'n dal i sefyll. Consider ratifying those international human rights instruments it...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.24

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd. Ratify the International Convention on the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.23

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn Rhyngwladol ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd. Ratify promptly the International Convention...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.22

Dylai'r llywodraeth: Dileu'r datganiad deongliadol dan erthygl 1 y Protocol Dewisol i'r CRC yn ymwneud â phlant mewn gwrthdaro arfog....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.21

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau'r Protocol Dewisol i’r CRC ar weithdrefn gwyno. Consider ratifying the Optional Protocol to the Convention on...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.20

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Protocol Dewisol i’r CRC ar weithdrefn gwyno. Ratify the Optional Protocol to the Convention on the Rights...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.18

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau'r Protocol Dewisol i’r CRC ar weithdrefn gwyno. Consider the ratification of the Optional Protocol to the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.7

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Protocolau Dewisol i'r ICESCR a’r CRC ar weithdrefnau cwyno; a’r Confensiwn Rhyngwladol ar Amddiffyn Pob Person rhag...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.17

Dylai'r llywodraeth: Cymeradwyo'r Protocol Dewisol i’r CRC ar weithdrefn gwyno. Ratify the third optional protocol to the Convention on the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.16

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Protocol Dewisol i’r ICESCR ar weithdrefn gwyno. Ratify the Optional Protocol to the International Covenant on Economic,...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.15

Dylai'r llywodraeth: Tynnu neilltuadau a wnaed dan yr ICESCR yn ôl. Withdraw reservations from the International Covenant on Economic, Social...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.14

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau'r Protocol Dewisol i’r ICCPR ar weithdrefn gwyno. Consider ratification of the First Optional Protocol to the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.13

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Protocol Dewisol i’r ICCPR ar weithdrefn gwyno yn brydlon. Ratify promptly the Optional Protocol to the International...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.12

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau Protocolau Dewisol pellach ar weithdrefnau cwyno. Take necessary steps to allow individual complaints mechanisms under United...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.11

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Protocol Dewisol i’r ICCPR ar weithdrefn gwyno. Ratify the First Optional Protocol to the International Covenant on...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.10

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau’r Confensiwn ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd. Consider ratifying the International Convention...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.9

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau'r Protocol Dewisol i’r ICCPR ar weithdrefn gwyno. Consider ratifying the Optional Protocol to the International Covenant...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.8

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau’r Confensiwn Rhyngwladol ar gyfer Amddiffyn Pob Person rhag Diflannu Gorfodol. Consider ratifying the International Convention for...

Argymhelliad CU

Cascasgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 65

Dylai'r llywodraeth: Gyflwyno ei adroddiad nesaf i'r Pwyllgor ym Mawrth 2023, yn dilyn y canllawiau wedi harmoneiddio ar adrodd dan...

Argymhelliad CU