Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.110

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Gwella polisïau i daclo troseddau casineb, yn arbennig troseddau casineb wedi eu hysgogi gan hil a chrefydd. Rhannu unrhyw strategaethau llwyddiannus gydag aelod wladwriaethau eraill.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Continue to refine its policies to counter hate crimes in communities, particularly those motivated by race and religion, and to share its best practices with other Member States (Singapore).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022