Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 18

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Sicrhau bod ei gydweithrediad datblygiad rhyngwladol wedi ei anelu at gryfhau’r hawl i addysg gynradd gofynnol i bawb. Peidio ariannu na chefnogi ysgolion preifat er elw.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party ensure that its international development cooperation supports the recipient States in guaranteeing the right to free compulsory primary education for all, by prioritizing free and quality primary education in public schools, refraining from funding for-profit private schools and facilitating registration and regulation of private schools.

Dyddiad archwiliad y CU

24/05/2016

Rhif erthygl y CU

4 (protection of rights), 28 (right to an education)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022