Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 74

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Sefydlu proses ar gyfer rhoi ar waith a gweithredu argymhellion y Pwyllgor CRPD yn dilyn ei ymchwiliad i’r Deyrnas Unedig (2016). Gweithio’n agos gyda sefydliadau pobl anabl. Diweddaru’r Cenhedloedd Unedig ar gynnydd pob 12 mis tan 2023.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party, in close cooperation and collaboration with organizations of persons with disabilities, initiate a process to implement and follow-up the recommendations issued by the Committee in its report on its inquiry concerning the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland carried out under article 6 of the Optional Protocol to the Convention, and provide the Committee with information on the progress and achievements made in that regard every 12 months until the consideration of the next periodic report takes place.

Dyddiad archwiliad y CU

03/10/2017

Rhif erthygl y CU

19 (living independently), 27 (work and employment), 28 (adequate standard of living and social protection), 36 (consideration of reports)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 03/10/2017