Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 64

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

“Dylai’r llywodraeth:

Ddarparu adroddiad ysgrifenedig ar y camau mae wedi eu cymryd i weithredu’r argymhellion ym mharagraffau 13, 21(a) a (b) a 25(b) o fewn dwy flynedd.”


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee requests the State party to provide, within two years, written information on the steps taken to implement the recommendations contained in paragraphs 13, 21 (a) and (b) and 25 (b) above.

Dyddiad archwiliad y CU

26/02/2019

Rhif erthygl y CU

18 (reporting)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019