Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 27

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

O fewn blwyddyn, rhoi diweddariad ar gynlluniau i weithredu argymhellion y Cenhedloedd Unedig ar atebolrwydd ar gyfer tramgwyddi yn ymwneud â gwrthdaro yng Gogledd Iwerddon, ac ar dramgwyddi hawliau dynol gan luoedd arfog Prydain dramor.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

In accordance with rule 71, paragraph 5, of the Committee’s rules of procedure, the State party should provide, within one year, relevant information on its implementation of the Committee’s recommendations made in paragraphs 8 (accountability for conflict-related violations in Northern Ireland) and 9 (accountability for human rights violations committed by British forces abroad) above.

Dyddiad archwiliad y CU

16/08/2015

Rhif erthygl y CU

40 (submission of reports to the UN committee)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019