Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 66

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Gyflwyno diweddariad i’r CU, erbyn 17 Mai 2020, ar y cynnydd a wnaeth o ran gweithredu argymhellion y Pwyllgor yn erbyn Araith ar gam-drin plant yn rhywiol yn y ddalfa; atebolrwydd ar gyfer triniaeth a cham-drin a gyflawnwyd gan bersonél y Deyrnas Unedig yn Irac o 2003 i 2009; ac atebolrwydd am dramgwyddau yn gysylltiedig i wrthdaro yng Ngogledd Iwerddon. Hefyd, rhannu cynlluniau ar gyfer gweithredu’r argymhellion eraill.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee requests the State party to provide, by 17 May 2020, information on follow-up to the Committee’s recommendations on: sexual abuse of children in detention (para. 19); accountability for any torture and ill-treatment committed by UK personnel in Iraq from 2003 to 2009 (para. 33); and accountability for conflict-related violations in Northern Ireland (para. 41 a), d), e), and f)). In that context, the State party is invited to inform the Committee about its plans for implementing, within the coming reporting period, some or all of the remaining recommendations in the concluding observations.

Dyddiad archwiliad y CU

08/05/2019

Rhif erthygl y CU

19 (reporting)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019